top of page

เมื่อลูกต้องเจอสังคม! เลี้ยงลูกอย่างไรให้ ฉลาด รอบรู้ เอาตัวรอดในสังคมได้

Updated: Sep 19, 2023


เลี้ยงลูกน้อยให้สามารถเอาตัวรอดในสังคม

หากพูดถึงสังคมในปัจจุบันการเอาตัวรอดในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก การที่ลูกน้อยของเราจะพึ่งพาตัวเองได้ หรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มาจากพื้นฐานการอบรมและการเลี้ยงดู ให้ความรักของครอบครัว เพราะทุกวันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผู้คนมากมายหลายแบบ เด็กๆ จำเป็นต้องได้รับทักษะการเอาตัวรอดทางสังคมที่ช่วยให้เข้าใจบรรทัดฐานทางสังคม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นใจ การที่ลูกน้อยของคุณไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้หรือช่วยเหลือตัวเองเมื่อโตขึ้นจะเป็นสิ่งที่ลำบากต่อตัวเขาเองในอนาคต และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสอนให้ลูกน้อยเอาตัวรอด วางตัวเป็นและเป็นคนที่ดีในสังคม อีกทั้งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาศักยภาพเขาในด้านอื่นๆได้ดีอีกด้วย AsmartBrain จะพาไปดูทักษะที่จำเป็นต่อลูกน้อยของคุณ


ฝึกให้ลูกน้อยช่วยเหลือตัวเอง


เมื่อเกิดปัญหาต่างๆเข้ามาการสอนเด็กถึงวิธีจัดการกับปัญหาเป็นการเตรียมตัวให้เขาเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริง จะทำให้เขามีสติและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งสอนทักษะการเจรจา การประนีประนอม ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความขัดแย้งและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งทำให้พวกเขาเข้าใจว่าความขัดแย้งคือโอกาสในการเติบโตในอนาคต


ฝึกให้ลูกน้อยสามารถสื่อสารได้ดี


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการอยู่ในสังคม ถ้าเราฝึกลูกน้อยเรียนรู้วิธีการสื่อสารต่างๆ ออกไป นอกจากจะทำให้เขาสามารถสื่อความต้องการของตัวเองออกไปอย่าง ชัดเจน ตรงประเด็น และทำให้คนอื่นเข้าใจง่าย ยังช่วยให้เขาอยู่รอดในสังคมและช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น


ฝึกให้ลูกน้อยเคารพในความหลากหลาย

ในโลกปัจจุบันที่มีความหลากหลาย การสอนเด็กๆ ให้ความเคารพและชื่นชมความแตกต่างในวัฒนธรรม และความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับเรื่องราว วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านหนังสือ ภาพยนตร์ และการสนทนา สอนให้เขารู้ถึงคุณค่าของการไม่แบ่งแยก การท้าทายหรืออคติและที่สำคัญมารยาททางสังคมขั้นพื้นฐานมีความสำคัญต่อการสร้างความประทับใจในเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ


ฝึกให้ลูกน้อยมีความมั่นใจในตนเอง

ความรู้สึกมั่นใจในตนเองช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอย่างมั่นใจและกล้าแสดงออกกระตุ้นให้พวกเขามีความพยายามที่ะจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและส่งเสริมความภาคภูมิใจในของตัวเด็กเองได้ดี


ฝึกให้ลูกน้อยมีความฉลาดทางอารมณ์


เมื่อเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ มีจิตใจที่มั่นคง มีการมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผลและสติ ทำให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจได้ และนี่จะช่วยให้เขาเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างประสิทธิภาพเด็กๆเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่

ทั้งหมดนี้ทาง AsmartBrain นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นทักษะที่ควรปลูกฝั่งลูกน้อยของคุณตั้งแต่เด็ก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กจะได้พบเจอในชีวิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยอบรมเขาให้เอาตัวรอดช่วยเหลือตัวเองและสามารถเติบโตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกน้อยของคุณสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือตัวเองได้หรือต้องการความรู้ในเรื่องการพัฒนาการอื่นๆของลูกๆสามารถติดตามบทความของเราได้ตลอด ให้เราเป็นเพื่อนที่คอยแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงดูไปด้วยกันกับพ่อ-แม่ทุกๆคน สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่พ่อแม่ได้อยู่เล่นสนุกและใกล้ชิดกับลูก เพราะทุกวันของช่วงวัยเด็กนั้นผ่านไปเร็วและสำคัญเป็นอย่างมาก มาเลี้ยงลูกด้วยความรู้และความสนุกทุกวันไปด้วยกันกับ Asmartbrain นะคะ


มากกว่า 'ของเล่น' คือเห็นคุณได้เล่นกับลูก

วันนี้คุณเล่นกับลูกแล้วหรือยัง?


- AsmartBrain -366 views0 comments

Comments