top of page

Emotion
หมวดพัฒนาการด้านอารมณ์

เราเชื่อว่าพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กมีความสำคัญพอๆกับการเจริญเติบโตทางร่างกาย หมวดสินค้าประเภทการพัฒนาด้านอารมณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผ่านการเล่นและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถแสวงหาความสุขและความสนุกสนานได้ในขณะเดียวกัน จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เด็กๆ ทำกันในช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือมีความกังวลกับเรียนรู้ ของเล่นหมวดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่มีความหมายให้กับเด็กๆ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ความเห็นอกเห็นใจ  และสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ผ่านของเล่นเหล่านี้

bottom of page