top of page

ASTA Living

วันนี้คุณสร้างสีสันในการเรียนรู้ของลูกแล้วหรือยัง ?

 

    สําหรับเด็กน้อย ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า "การเล่น" เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี ASTA Living จึงอยากส่งเสริม การเล่นของลูกน้อยของคุณให้มีสีสันมากขึ้น โดย ASTA Living จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องของลูกรัก เพื่อสร้างสีสันให้กับ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการเล่นของเด็ก และเพื่อให้ลูกน้อยมีความสุขไปกับตัวการ์ตูนที่ตกแต่งภายในห้อง รวมถึงเป็นปัจจัยในการ ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ASTA Living ยังมีชุดอุปกรณ์ อย่างเช่น ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ชุดชั้นวางหนังสือ ชุดชั้น วางของ ที่สามารถเล่นบทบาทสมมติร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ เป็นการให้พ่อแม่มีส่วนร่วมกับการเล่นของลูกมากขึ้น สร้างความ สัมพันธ์อันดี ยังช่วยในการเสริมสร้างจินตนการอย่างไรขีดจํากัดของเด็ก

bottom of page