top of page

เพราะเด็กกับของเล่นคู่กัน! เลือกของเล่นอย่างไร ให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี

Updated: Sep 19, 2023


วิธีเลือกของเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีให้แกลูกน้อย

อย่างที่รู้กันดีว่าของเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเสริมพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กจะสามารถซึมซับและค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านของเล่นหรือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และเมื่อเด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะทำให้เขาได้เรียรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ค้นพบความสามารถหรือความถนัดของตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเขา ก็จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก AsmartBrain จะพาไปดูพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยและของเล่นที่เหมาะกับช่วงวัยนั้นกันค่ะ


ทารกยิ้ม

ช่วงวัยแรกเกิด

เด็กแรกเกิดคือช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน แน่นอนว่าเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มากๆ เพราะยังต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยตลอดเวลา เพราะเด็กวัยนี้จะยังไม่สามารถสื่อสารออกมาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยใส่ใจสังเกตลูกน้อยของคุณมากๆ และเด็กในช่วงวัยนี้สามารถมองเห็นได้แค่ระยะใกล้อย่างเช่นใบหน้าของคน AsmartBrain ขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่สบตาและพูดคุยกับลูกน้อยบ่อยๆ จะช่วยเสริมพัฒนาการการมองเห็นและการได้ยินได้ของลูกน้อยได้ดี ของเล่นที่เหมาะช่วงวัยนี้จะเป็นพวกโมบายแขวนเปล หรือกล่องเพลงไขลาน เป็นต้น


ช่วงวัยทารก

เด็กทารก มีช่วงอายุระหว่าง 1 ถึง 12 เดือน เป็นช่วงที่ลูกน้อยได้มีพัฒนาการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ ประสาทการรับรู้อย่างรวดเร็ว อย่างเด็กอายุ3-6 เดือนจะสามารถจดจํา ใบหน้า กลิ่นและเสียงของพ่อแม่และคนรอบข้างได้ เริ่มหยิบจับของต่างๆ เริ่มพลิกคว่ำหรือคลาน เมื่อลูกน้อยอายุ 6-9 เดือน จะเริ่มมีพัฒนาการสามารถสื่อสารด้วยการพูดอ้อแอ้ตอบสนองได้ และลูกน้อยอายุ 7-12 เดือน ช่วงสําคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กจะเริ่มฝึกเกาะยืน หรือเดินในระยะสั้น รวมถึงสามารถหยิบจับของได้ถนัดมากขึ้น ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการในช่วงวัยนี้เป็นยางนิ่มที่สามารถหยิบจับหรือกัดได้อย่างปลอดภัย หรือจะเป็นสื่อการเรียนรู้ของ Asmartbrain อย่างพวกตัวอักษรภาษาต่างๆ เพื่อปลูกฝั่งความรู้ให้กับลูกน้อยของคุณ


ช่วงวัยทองของเด็ก

ช่วงวัยทองจะมีอายุตั้งแต่ 1-3 ขวบ ช่วงวัยนี้เด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ชอบการบังคับ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะสมองในด้านของอารมณ์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลเด็กในวัยนี้ให้เหมาะสม และยังมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ชัดเจนขึ้น เช่นการวิ่งไล่ กระโดดปีนป่ายต่างๆ และคุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารให้ลูกน้อยเข้าใจเหตุผลต่างๆได้ในช่วงวัยนี้ เพราะเขาจะเริ่มเข้าใจและจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น Asmartbrain แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่หากิจกรรมให้ลูกน้อยเพิ่อให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระตุ้นการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างดี รวมทั้งพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพื่อให้ลูกน้อยของคุณสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์และเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเด็กเอง ของเล่นที่เหมาะกับช่วงวัยนี้ ควรจะเป็นของเล่นที่เกิดความท้าท้ายใหม่ๆ แต่สอดแทรกการเรียนรู้ การฝึกสมอง เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์


ช่วงวัยก่อนเข้าเรียน

ช่วงวัยนี้จะมีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี ลูกน้อยที่อยู่ในวัยนี้จะเริ่มสามารถสื่อสารอย่างมีเหตุมีผลกับคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างได้ดีขึ้น นอกจากนี้ลูกน้อยของคุณจะมีจินตาการสูงและกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนอื่นๆนอกจากคนในครอบครัว เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าโรงเรียนและการเข้าสังคม ฝึกให้เขาเรียนรู้จะพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นภายใต้ความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ อย่างไรก็ตามเด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่กล้าพูดกล้าถามและสงสัยในทุกๆเรื่องอยู่แล้ว การพูดคุยกับลูกบ่อยๆจึงเป็นเรื่องสำคัญ จะเป็นการให้ความสนใจกับลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา และของเล่นที่ Asmartbrain จะแนะนำสำหรับเด็กวัยนี้ จะต้องเป็นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม และความสัมพันธ์ อย่างการเล่นบทบาทสมมติ หรือการเล่นร่วมกับผู้ปกครองเพื่อที่จะสามารถแนะนำเขาได้อย่างถูกต้องพ่อแม่เล่นของเล่นกับลูกน้อย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ลูกน้อยมีพัฒนาการ

จะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยต่างๆก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ หากคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าจะเลือกของเล่นได้ถูกต้องหรือไม่ ให้​ Asmartbrain เป็นเพื่อนช่วยเลือกของเล่นให้กับลูกน้อยในทุกช่วงวัยนะคะ


มากกว่า'ของเล่น' คือเห็นคุณได้เล่นกับลูก

วันนี้คุณเล่นกับลูกแล้วหรือยัง?


- AsmartBrain -


11 views0 comments

Comments