top of page

เพราะลูกของคุณคือนักแสดงตัวจิ๋ว! เมื่อพ่อ-แม่ มีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออก

Updated: Aug 28, 2023


สร้างเสรืมความมั่นใจ ให้ลูกน้อยกล้าแสดงออก

อาจเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้กันอย่างแพร่หลายมากนัก แต่การแสดงของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพ่อ แม่ลูกที่เรามักจะเห็นบ่อยๆที่เด็กๆมักจะเล่นกัน หรือการแสดงของเด็กจากจินตนาการเป็นเรื่องราว ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะการกล้าแสดงออกเป็นอย่างมากค่ะ เพราะเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งทางสังคม, ความคิดสร้างสรรค์, การพูด และการประพันธ์ผ่านการแสดง ในบทความนี้ AsmartBrain จะมาบอกเล่าถึงทักษะที่เจ้าตัวน้อยสามารถพัฒนา ผ่านการละเล่นและการแสดงเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกได้ดังต่อไปนี้ค่ะ


แม่เล่นกับลูก

1. ช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

การได้ลองแสดงตามบทบาทจะทำให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึกฝนการโต้ตอบตามบริบทในสังคม และพัฒนาด้านความรู้สึก อย่างความรู้สึกสงสาร การให้ความร่วมมือ การช่วยกันแก้ไขปัญหา ตามแต่บทบาทการแสดงของเด็ก ๆ ที่พวกเขาได้แสดงในแต่ละครั้งค่ะ ยกตัวอย่างเช่น หากลูกของเราแสดงเป็นแม่ที่ต้องคอยทำอาหารให้ลูก จะทำให้ลูกสามารถจินตนาการและรู้สึกนึกคิดถึงอารมณ์ความเป็นห่วงเป็นใยต่อเพื่อนที่สวมบทบาทเป็นลูกได้ เป็นต้น


2. ช่วยพัฒนาจินตนาการของเด็กๆ

การแสดงของเด็กจะช่วยกระตุ้นการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ทำให้เด็กๆ ได้สร้างเรื่องราวของตัวเอง คาแรคเตอร์ และฉากต่างๆ ได้เล่นบทบาทที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออกอย่างมากค่ะ ยกตัวอย่างเช่น การที่เด็กๆเล่นเป็นอัศวิน ที่ต้องช่วยเหลือผู้คน และผดุงความยุติธรรม จะทำให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและปลูกจิตสำนึกในการปกป้องผู้อื่นได้อย่างดีเช่นกันค่ะ


3. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

เมื่อเด็กๆ สามารถแสดงได้หลายบทบาท จะทำให้เขาสร้างความมั่นใจ และได้สำรวจพฤติกรรมที่หลากหลาย สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่ และกล้าที่จะแสดงออกนั่นเอง ซึ่งในหลายๆครั้งการแสดงหลายๆ บทบาทสามารถสร้างโอกาสให้เด็กๆ หัดแก้ไขปัญหาตามเรื่องราว ทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นผ่านการละเล่นอย่างการเล่นพ่อแม่ลูกที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำครอบครัว หรือจะสมมติบทบาทในการเป็นนักร้องหรือนักแสดงที่กล้าแสดงออก เช่นการร้องเพลงหน้าเวทีต่อหน้าครอบครัวหรือญาติเป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจในการพูดหรือแสดงออกต่อหน้าสาธารณะในท้ายที่สุด


4. ช่วยส่งเสริมด้านภาษาและการสื่อสาร

การละเล่นสวมบทบามของเด็กต้องใช้การพูด และความกล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดของเด็กๆ ค่อนข้างมาก ทำให้พวกเขาต้องคิดถึงประโยค และคำพูดที่จะใช้ในการแสดง ซึ่งนั่นจะทำให้คำศัพท์ของเด็ก ๆ มีมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มทักษะการฟังเพราะเขาต้องฟังเพื่อตอบโต้กับคนที่เล่นกับเขาเช่นกันค่ะ ซึ่งในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การแสดง หรือการสมมติบทบาทแบบใด ก็จะสามารถช่วยให้ตัวเด็กนั้นพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ เพียงแต่ควรให้ลูกของเรานั้นได้เล่นบทบาทสมมติที่หลากหลาย ไม่ควรยึดติดหรือชอบบทบาทใดบทบาทหนึ่งเพียงเท่านั้นค่ะ


5. พัฒนาทักษะตรรกะความคิด และการแก้ไขปัญหา

การแสดงละครของเด็กๆ จะมีหลายฉากที่จะต้องแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความขัดแย้งในบทบาท ทำให้เด็ก ๆ ต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งฉากเหล่านั้นจะทำให้เด็กๆ มีตรรกะในการแก้ไขปัญหา และฝึกฝนให้เด็กๆ เลือกวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเหตุการณ์ค่ะ ยกตัวอย่างบทบาทที่มักจะจำลองเหตุการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีที่สุด คือการสมมติบทบาทของครูที่จำเป็นจะต้องมีนักเรียนหลายคนและเกิดการ ถามตอบปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวเด็กสามารถเรียนรู้วิธีการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อที่เล่นบทบาทสมมติเป็นนักเรียนได้


6. เสริมสร้างทักษะทางอารมณ์

การแสดงของเด็กจะมีการสวมบทบาทที่จะทำให้เจ้าตัวเล็กได้สำรวจถึงอารมณ์ และสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างมีมิติ ยิ่งพวกเขาได้สวมบทบาทที่หลากหลายพวกเขาก็จะได้พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ที่ต่างกันไปค่ะ นี่จะทำให้พวกเขามีความฉลาดทางอารมณ์อย่างมาก และโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการจัดการอารมณ์ของตัวเองนั่นเองค่ะ ซึ่งหากยกตัวอย่างในการเล่นพ่อแม่ลูกนั้น การเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งจากเพื่อนที่สวมบทบาทพ่อแม่เป็นหลัก นั่นทำให้ตัวเด็กเองอาจจะต้องทำทั้งในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ แต่ต้องหาวิธีการจัดการวิธีการคิดและอารมณ์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในบทบาทตัวเอง ฉะนั้นสิ่งนี้จะทำให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การอธิบายบทบาทในการเล่น พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูการเล่นของลูกๆอยู่ต้องอธิบายบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวละครอีกด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทะเลาะหรือความขัดแย้งที่รุนแรง และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อเด็กๆได้อีกด้วยค่ะ


คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกน้อยมีความฉลาดทางพฤติกรรมและอารมณ์หรือต้องการความรู้ในเรื่องการพัฒนาการของลูกๆสามารถติดตามบทความของเราได้ตลอด ให้เราเป็นเพื่อนที่คอยแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงดูไปด้วยกันกับพ่อ-แม่ทุกๆคน สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่พ่อแม่ได้อยู่เล่นสนุกและใกล้ชิดกับลูก เพราะทุกวันของช่วงวัยเด็กนั้นผ่านไปเร็วและสำคัญเป็นอย่างมาก มาเลี้ยงลูกด้วยความรู้และความสนุกทุกวันไปด้วยกันกับ Asmartbrain นะคะ


เด็กผู้ชายสองคนเล่นบทบาทสมมุติ เพื่อให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

ท้ายนี้ทาง AsmartBrain ก็อยากให้ผู้ปกครองลองเข้าไปอยู่ในบทละครของเด็ก ๆ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ และมีความเข้าใจในความสนใจของเด็ก พร้อมทั้งสามารถแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีความรู้ และความเข้าใจการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยค่ะ ท้ายสุดนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะค้า การสวมบทบาท หรือการแสดงของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูก หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของเด็กล้วน ๆ ก็สามารถเสริมสร้างทักษะของเด็ก ๆ ได้อย่างรอบด้าน ดังนั้นเราแนะนำให้ผู้ปกครองลองจัดหาของเล่นน่ารัก ๆ อย่างเช่น ตุ๊กตา หรือโมเดลน่ารักๆ เพื่อส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ ให้เขามีตัวละครในจินตนาการของเขาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นด้วยค่ะ


มากกว่า 'ของเล่น' คือเห็นคุณได้เล่นกับลูก

วันนี้คุณเล่นกับลูกแล้วหรือยัง?


- AsmartBrain -


205 views0 comments

Comments


bottom of page