top of page

พัฒนาการของเบบี๋วัย 0-30 วัน


รู้จักพัฒนาการของเบบี๋วัยแรกเกิด 0-30 วันกันเถอะ

ลูกน้อยวัยนี้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เริ่มทำงานแล้วนะคะ เจ้าตัวเล็กจะได้ยินเสียงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว น้ำเสียงอบอุ่นของพ่อแม่ ทั้งยังรู้สึกร้อนหนาว ร้องเมื่อหิว เจ็บ เปียกแฉะ ซึ่งถือได้ว่าประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ทำงานเกือบเป็นปกติแล้ว ยกเว้นการมองเห็นค่ะ เพราะทารกแรกเกิด – 30 วัน จะสามารถมองเห็นเพียงลางๆ คล้ายทีวีขาวดำ ในระยะ 1 ฟุตเท่านั้น

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิและอากาศรอบตัวลูก จึงสำคัญมากค่ะเพราะเจ้าตัวเล็กเพิ่งเกิด อุณหภูมิในร่างกายจึงต่ำกว่าผู้ใหญ่ พ่อแม่ควรต้องรักษาอุณหภูมิรอบๆ ตัวลูกให้คงที่ โดยเฉพาะเมื่อให้ลูกนอนในห้องแอร์ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมรับพัฒนาการในขั้นต่อไปนะคะ

8 views0 comments

Comments


bottom of page