top of page
กล้องตาเรือ

กล้องตาเรือ

฿109.00Price

ทำกล้องตาเรือ อุปกรณ์หลัก ของการเดินเรือในเรือดำน้ำ หรือที่เรียกว่า กล้องปริทรรศน์ หรือ กล้องเพอริสโคป (Periscope) ทำให้เด็กได้สนุกกับการสร้างสรรค์ และเรียนรู้เรื่องการสะท้อนของภาพ ตามหลักการวิทยาศาสตร์

bottom of page