top of page

เมื่อลูกขาดทักษะชีวิต พ่อแม่ต้องรับมืออย่างไร?

Updated: Aug 18, 2023


ทักษะชีวิตสำหรับลูกน้อยสู่อนาคตที่มั่นคง

คุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านย่อมมีวิธีการเลี้ยงดูลูกในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป หลายบ้านมุ่งเน้นไปที่การกวดขันวิชาการให้ลูกเป็นหลัก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ เราอาจมีลูกที่เรียนเก่งแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เพราะพ่อแม่อาจหลงลืมที่จะส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต ที่เด็กทุกคนควรจะมีต้องมีติดตัวไว้เป็นเครื่องมือในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต "ทักษะชีวิต" เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นี่ล่ะค่ะที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยฝึกฝนทักษะชีวิตให้ลูก วันนี้พี่แอสต้าเลยถือโอกาสชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนตามไปดูวิธีรับมือกับปัญหาลูกขาดทักษะชีวิต เราจะมีแนวทางเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับลูกยังไงบ้าง ตามไปดูพร้อมกันค่ะ


• แนะนำเรื่องมารยาทและกติกาการเข้าสังคม หนึ่งในทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานแรกๆ ที่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี การพูดด้วยหางเสียงที่น่าฟัง หรือน่าชื่นชม รวมไปถึงวิธีการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ภายในสังคม โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนให้เขาพูดในสถานการณ์จริงได้เลยในทุกครั้งที่มีโอกาส

• สอนให้ลูกรู้จักจัดการและรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองในรูปแบบต่างๆ การรู้จักจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองเป็นทักษะชีวิตที่พ่อแม่หลายคนมักมองข้ามไป แต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มสอนให้ลูกได้เรียนรู้ได้ตั้งแต่เมื่อลูกยังเป็นเด็กเล็ก ค่อยๆปลูกฝังให้เขาเพื่อไม่ให้ลูกติดนิสัยเจ้าอารมณ์ หรือละเลยเรื่องความยับยั้งชั่งใจไปจนโต

• สอนให้ลูกเริ่มตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะทักษะการตัดสินใจเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม หากลูกขาดทักษะในส่วนนี้ไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องฝึกฝนให้เจ้าตัวเล็กของเราเพิ่มเติม เช่น อาจจำลองสถานการณ์ให้เขาได้ลองตัดสินใจ และลองให้แก้ปัญหานั้นให้ได้ หากเขายังทำได้ไม่ดีพอในช่วงแรกๆคุณพ่อคุณแม่อาจต้องคอยอยู่ข้างๆเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามทุกสภาวการณ์ในชีวิตของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ

• สอนให้ลูกเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่ถือว่ามีความจำเป็นมากๆสำหรับเด็ก เพราะจะช่วยให้เขาพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยตัวเอง มีพื้นฐานความเข้าใจถึงเหตุและผลอย่างแท้จริง ซึ่งพ่อแม่สามารถปลูกฝังทักษะนี้ผ่านกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิดให้ลูกไปในตัว และหากลูกเกิดทำอะไรผิดพลาด พยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือต่อว่า แต่ให้ลองเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจ ให้ลูกเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง และค่อยๆผลักดันให้เขาเรียนรู้จะแก้ปัญหานั้นจนสำเร็จด้วยตัวเองต่อไป

• สอนให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลให้เหมาะสมกับช่วงวัย แน่นอนว่าท่ามกลางยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ ทักษะชีวิตเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กๆยังสามารถนำไปต่อยอด พัฒนาทักษะอื่นๆสำหรับอนาคตได้อีกด้วยนะคะ


และนอกจากทักษะชีวิตที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทักษะชีวิตด้านอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนช่วยในการวางรากฐานและส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นให้กับลูกๆได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำกิจกรรมหรือวิธีการอื่นๆเพิ่มเติม แม้ทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา เรียนรู้ และฝึกฝน แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดจะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กให้เขาสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ

Comentários