top of page

อักษรที่เด็กๆมักจำสับสน

Updated: Aug 18, 2023


ตัวอักษรภาษาไทยที่เด็กมักจำสับสน แยกไม่ออก

ตัวอักษรภาษาไทยที่เด็กๆมักจำสับสน ซึ่งได้แก่ พ ฟ ผ ฝ ธ ร ฅ ด ต

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กแยกตัวอักษรภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

ใช้ภาพประกอบตัวอักษรภาษาไทย เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายขึ้น

เล่นเกมตามคำบอกเพื่อตามหาตัวอักษรภาษาไทย เพื่อให้เด็กๆจดจำและแยกแยะได้

ฝึกให้เด็กน้อยลากเส้นประ ตามลูกศรเพื่อให้เด็กได้เข้าใจและจดจำความแตกต่างของแต่ละตัวอักษร

เคล็ดลับดีๆสำหรับคุณแม่ จากพี่แอสต้า

2 views0 comments
bottom of page