About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท A.smartbrain Kidsworld จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอสต้าโฟมแอนด์รับเบอร์ จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การจัดจำหน่าย สินค้าเกี่ยวกับเด็กที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์  ASTA เนื่องจากบริษัทได้ถูกกำหนดนโยบายที่มั่นคง
ว่าจะจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ให้กับลูกค้าทุกคน ตอบสนองกับโลกยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจในทุกระเบียบนิ้ว ในการจะซื้อสินค้าให้ลูก เพื่อให้ลูกได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้านั้นๆ และที่สำคัญ สินค้าจะต้องมีความปลอดภัยในทุกมิติ

ความปลอดภัย

ในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอย่างมากมาย ซึ่งอาจจะมีสินค้าบางชนิดที่ไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย
ทำให้เกิดสารตกค้างภายในร่างกายของลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องใส่ใจในการเลือกสินค้าให้ลูกเป็นพิเศษ 

นิยามของความปลอดภัย

  1. ความปลอดภัยจากสารตกค้าง : เนื่องจากสินค้าของเรา ถูกผลิตจากวัสดุเกรด A ที่มีคุณภาพสูง และเป็นสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ทั้งของยุโรป (EN-71) และของ อเมริกา (ASTM) เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้า ASTA ทุกชนิด จะไม่มีสารปนเปื้อนใดๆติดมากับสินค้า 
  2. ความปลอดภัยในเรื่องของการกระแทก : เราเข้าใจดีว่าลูกของเรากำลังอยู่ในวัยแห่งการพัฒนาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เขาจะซุกซนชอบขว้างปาสิ่งของหรือวิ่งรอบบ้าน แต่คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่านก็ย่อมเป็นห่วงลูกน้อยเป็นธรรมดา กลัวว่าจะหกล้มหรือถูกกระแทกจากของเล่นทำให้เกิดอันตราย จึงมักห้ามลูกน้อยในหลายๆสิ่ง แต่สินค้าของ ASTA ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุโฟม EVA ที่มีคุณบัตินิ่มและหยืดหยุ่นได้และไม่มีมุมแหลมคม ทำให้ลูกน้อยสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย